Aplikacja spedycyjna ORDERplus dla firmy z Krakowa

Wdrożenie i rozbudowa aplikacji ORDERplus dla firmy transportowo-spedycyjnej z Krakowa. Aplikacja umożliwia w łatwy sposób wystawianie zleceń spedycyjnych i powiązanych z nimi faktur. Pozwala na generowanie raportów spedycyjnych i finansowych. Każde zlecenie można wysłać e-mailem do przewoźnika i sprawdzić jego odczyt. Do programu można logować się za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do internetu (komputer, tablet, smartfon).

Najważniejsze moduły aplikacji:

- baza firm "Kontrahenci"
- wystawianie zleceń w PLN i w walutach, przeliczanie automatyczne wg kursu NBP
- generowanie faktur ze zlecenia
- płatności do faktur
- wystawianie faktur w PLN i w walutach, przeliczanie po kursach NBP
- wystawianie korekt i not obciążeniowych
- faktury kosztowe
- obliczanie rentowności za dowolny okres
- obliczanie podatku PIT i VAT na dany miesiąc
- możliwość wystawienia jednej faktury do kilku zleceń
- kalkulator objętości i wagi ładunków
- raporty spedycyjne i sprzedażowe
- możliwość dodawania użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami i oddziałów.

Klient nie wyraził zgody na podane nazwy firmy.

Realizacja: 2014 r.