Aplikacje dla testDNA

testdna.pl Ogólnopolskie Centrum Genetyki testDNA Services Sp. z o.o., NIP: 634-282-26-07 - jedno z najstarszych prywatnych polskich laboratoriów genetycznych, świadczących usługi z zakresu badania ojcostwo oraz diagnostyki medycznej.

Do grupy testDNA należą również lokalne serwisy: www.ustalojcostwo.pl oraz pozostałe serwisy związane z dodatkową działalnością firmy: www.badaniaprenatalne.pl, www.ojcostwoprenatalne.pl, www.celiakia-badanie.pl, www.mojebadania.pl, www.genetyczne.pl, www.pewnytato.pl.