ORDERplus - program dla spedycji

ORDERplus - to program dla spedycji umożliwiający wystawianie zleceń specycyjnych, faktur sprzedażowych i rozliczanie kosztów. Pozwala wygodnie zarządzać bazą przewoźników i kierowców. Program jest aplikacją w chmurze czyli instalowany jest na serwerze internetowym. Dostęp do programu możliwy jest z dowolnego urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową oraz podłączenie do Internetu. Urządzeniem może być komputer, tablet a także telefon.

Gotowa aplikacja spedycyjna ORDERplus może zostać dowolnie zmodyfikowana i rozbudowana według indywidualnych potrzeb klienta.

Moduły aplikacji:

- Zlecenia spedycyjne,
- Baza kontrahentów (klientów i przewoźników),
- Moduł faktur,
- Moduł płatności,
- Raporty,
- Ustawienia.

Moduł zleceń pozwala na wystawianie zleceń spedycyjnych, generowania wydruków według różnych szablonów oraz wysyłania ich e-mailem do przewoźników. Zlecenie klienta powiązane jest ze zleceniem dla przewoźnika, dzięki czemu można liczyć rentowność usługi. Zlecenia można wystawiać w różnych walutach i rozliczać według automatycznie pobieranych kursów NBP. Program ORDERplus pozwala śledzić historię zmian dokumentów, wszelkie zmiany spedytorów będą zapisane. Zlecenie można wysłać e-mailem do przewoźnika. Powtarzające się destynacje można zapisać w bazie aplikacji w celu ich szybkiego wybierania. Lista zleceń zawiera bogaty zestaw filtrów, który pozwala na szczegółowe wyselekcjonowanie określonych zleceń.

Baza kontrahentów obejmuje zarówno klientów jak i przewoźników. Pozwala na zarządzanie danymi firm, danymi osób do akceptacji dokumentów i osób do kontaktu. Pojedyncza firma może być zarówno klientem jak i przewoźnikiem. Dla przewoźników można określić kierowców, dane pojazdów a także aktualne ubezpieczenie OCP. Klientom można określić różne konta bankowe do wpłat, domyślne terminy płatności oraz wyznaczyć limit kredytowy. Aplikacja wyposażona jest w moduł pobierania danych firm z REGON. Wystarczy podać numer NIP lub REGON firmy i pełne dane firmy zostaną wczytane do aplikacji. Aby korzystać z tego modułu należy zarejestrować się w GUS i uzyskać bezpłatny klucz API umożliwiający pobieranie danych.

Moduł faktur pozwala wystawiać faktury powiązane ze zleceniami i rozliczać do nich płatności. Faktury mogą być wystawiane w różnych walutach a także w języku angielskim. Możliwe jest wystawianie not korygujących, korekt oraz not obciążeniowych. Program pozwala także na wprowadzanie faktur kosztowych  i powiązania ich z określonymi zleceniami spedycyjnymi.

Moduł płatności jest ściśle powiązany z modułem faktur. Pozwala na zarządzanie płatnościami zarówno od klientów jak i do przewoźników. Na liście faktur wyróżniane są dokumenty niezapłacone z określoną ilością dni po terminie płatności.

Raporty pozwalają na kontrolowanie sprzedaży, rozliczanie spedytorów i oddziałów firmy. Możliwe jest także rozliczanie dokumentów kosztowych, które razem z dokumentami sprzedażowymi pozwalają na wstępne określanie wyniku finansowego ze sprzedaży oraz wysokości podatków do rozliczenia w bieżącym okresie.

W Ustawieniach można zakładać oddziały i przypisywać do nich poszczególnych użytkowników. Użytkownicy mogą mieć różne uprawnienia i dostęp do poszczególnych modułów aplikacji. Można określić waluty do rozliczeń, międzynarodowe numery NIP, stawki podatku VAT oraz szczegółowe warunki zlecenia spedycyjnego.

Koszt aplikacji ORDERplus to:

- 150 zł netto + VAT za miesiąc dla 3 użytkowników,

Koszt licencji dla każdego kolejnego użytkownika to 40 zł netto miesięcznie.

Opłaty licencyjne obejmują utrzymanie aplikacji na serwerze internetowym, serwis oraz wsparcie techniczne.

Indywidualne dopasowania, modyfikacje i rozbudowa są za każdym razem indywidualnie kalkulowane.

W celu zamówienia wersji DEMO oraz uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Wybrane ekrany programu: