INVOICEplus - program do faktur

INVOICEplus to program internetowy dla firm pozwalający zarządzać fakturami sprzedażowymi i kosztowymi oraz pozwalający rozliczać płatności. Program jest aplikacją w chmurze czyli instalowany jest na serwerze internetowym. Dostęp do programu możliwy jest z dowolnego urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową oraz podłączenie do Internetu. Urządzeniem może być komputer, tablet a także telefon.

Program do faktur może zostać dowolnie zmodyfikowany lub rozbudowany o nowe funkcjonalności według indywidualnych potrzeb klienta.

Program do wystawiania faktur składa się z następujących modułów:

- Baza kontrahentów (klientów i dostawców),
- Moduł faktur,
- Moduł płatności,
- Raporty,
- Ustawienia.

Baza kontrahentów obejmuje zarówno klientów jak i dostawców. Pozwala na zarządzanie danymi firm, danymi osób do akceptacji dokumentów i osób do kontaktu. Pojedyncza firma może być zarówno klientem jak i dostawcą. Dla każdego kontrahenta można określić dowolną ilość osób do kontaktu. Klientom można określić różne konta bankowe do wpłat, domyślne terminy płatności oraz wyznaczyć limit kredytowy.

Moduł faktur pozwala wystawiać faktury sprzedażowe oraz wprowadzać faktury kosztowe. Zarówno faktury sprzedażowe jak i kosztowe rozliczane są w module płatności. Faktury mogą być wystawiane w różnych walutach a także w języku angielskim. Możliwe jest wystawianie not korygujących i faktur korygujących.

Moduł płatności jest ściśle powiązany z modułem faktur. Pozwala na zarządzanie płatnościami zarówno od klientów jak i do dostawców. Na liście faktur wyróżniane są dokumenty niezapłacone z określoną ilością dni po terminie płatności. Można wprowadzać płatności częściowe.

Raporty pozwalają na kontrolowanie sprzedaży poprzez generowanie zestawień. Możliwe jest także generowanie raportów sprzedażowo-kosztowych, które pozwalają na wstępne określanie wyniku finansowego ze sprzedaży oraz wysokości podatków do rozliczenia w bieżącym okresie.

W Ustawieniach można zakładać użytkowników, którzy mogą mieć różne uprawnienia i dostęp do poszczególnych części aplikacji. Można określić waluty do rozliczeń, międzynarodowe numery NIP, stawki podatku VAT.

Koszt gotowej aplikacji do wystawiania faktur to:

- 200 zł netto + VAT - opłata licencyjna za pierwszy rok użytkowania
- 100 zł netto + VAT - opłata licencyjna za każdy kolejny rok.

Opłaty licencyjne obejmują utrzymanie aplikacji na serwerze internetowym, serwis oraz wsparcie techniczne.

W ramach powyższych opłat licencyjnych z programu może korzystać dowolna liczba użytkowników. Nie ma osobnych opłat za każdego użytkownika aplikacji.

Indywidualne dopasowania, modyfikacje i rozbudowa są za każdym razem indywidualnie kalkulowane.

W celu zamówienia wersji DEMO oraz uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Przykładowe ekrany aplikacji:

INVOICEplus - program do faktur: baza kontrahentów
INVOICEplus - program do faktur: edycja danych firmy
INVOICEplus - program do faktur: płatności
INVOICEplus - program do faktur: wystawianie faktury