ABONAMENTYplus - program do zarządzania abonamentami

ABONAMENTYplus to program internetowy pozwalający zarządzać usługami abonamentowymi. Program jest aplikacją w chmurze czyli instalowany jest na serwerze internetowym. Dostęp do programu możliwy jest z dowolnego urządzenia, które posiada przeglądarkę internetową oraz podłączenie do Internetu. Urządzeniem może być komputer, tablet a także telefon.

Program do zarządzania abonamentami może zostać dowolnie zmodyfikowany lub rozbudowany o nowe funkcjonalności według indywidualnych potrzeb klienta.

Program służy do zarządzania bazą abonentów o raz do rozliczania ich usług. Idealnie nadaje się dla firm świadczących usługi internetowe, hostingowe, domenowe, dla operatorów telewizji kablowych, dla firm świadczących stałe usługi serwisowe, dla firm telekomunikacyjnych. Składa się z następujących modułów:

- Baza abonentów,
- Lista usług abonamentowych,
- Faktury.

Baza abonentów przechowuje informacje o klientach usług abonamentowych. Mogą to być zarówno firmy jak i osoby prywatne.

Lista usług abonamentowych to zestawienie wszystkich abonamentów z możliwością filtrowania według klientów. Lista wyświetlana jest według daty wygaśnięcia usługi abonamentowej. Wygasające usługi są kolorowane. Na określony czas przed wygaśnięciem abonamentu wysyłane jest przypomnienie na skrzynkę e-mail. Abonamenty mogą być definiowane dla różnych okresów: miesiąc, kwartał, rok, 2 lata i więcej.

Moduł Faktur umożliwia wystawianie faktur do wygasając usług abonamentowych. Można wystawiać fakturę pro-forma lub fakturę VAT. Dla jednego klienta można umieścić na jednej fakturze kilka usług abonamentowych.

Koszt gotowej aplikacji wraz z utrzymaniem jej na serwerze 75 zł netto + VAT - miesięcznie.

Opłaty licencyjne obejmują utrzymanie aplikacji na serwerze internetowym, serwis oraz wsparcie techniczne.

W ramach powyższych opłat licencyjnych z programu może korzystać dowolna liczba użytkowników. Nie ma osobnych opłat za każdego użytkownika aplikacji.

Indywidualne dopasowania, modyfikacje i rozbudowa są za każdym razem indywidualnie kalkulowane.

W celu zamówienia wersji DEMO oraz uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.