Budowa aplikacji internetowych

 
Nasza oferta

Tworzymy aplikacje internetowe obejmujące szeroką gamę zastosowań dla różnych branż. Oferujemy cały proces tworzenia oprogramowania na zamówienie, od projektu poprzez programowanie, testy a na wdrożeniu kończąc.

Zapewniamy ciągły serwis i rozwój oprogramowania. Nasze programy na zamówienie mogą być dowolnie modyfikowane i rozwijane. Nasi programiści są cały czas do dyspozycji klientów dzięki czemu gwarantujemy wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy. Odpowiadamy na każde zapytanie i zgłoszony problem, nigdy nie zostawiamy klientów z oprogramowaniem bez opieki.

 
Co to jest aplikacja internetowa?

Aplikacja internetowa to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez Internet z urządzeniem użytkownika. Interfejsem aplikacji jest przeglądarka internetowa zainstalowana na komputerze, tablecie lub smartfonie. Do najpolularniejszych przeglądarek należą FireFox, Internet Explorer, Chrome, Safari i Opera.

 
Etapy tworzenia aplikacji internetowych


1) Analiza dokumentacji klienta.

Na tym etapie analizujemy materiały i dokumenty dostarczone przez klienta. Najczęściej są to szkice, opisy ogólne i funkcjonalne. Poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne i korespondencję e-mail poznajemy wizje i strategie klienta. Na ich podstawie projektujemy aplikację internetową.

2) Kalkulacja wstępna.

Na podstawie analizy dokumentacji powstaje wstępna kalkulacja, która jednocześnie jest projektem wstępnym aplikacji internetowej. Jest to szacunek pokazujący rząd wielkości kosztów jakie należy ponieść aby wykonać aplikację. Kalkulacja zawiera koszty projektowania oraz programowania i nie jest to jeszcze wiążąca oferta.

3) Projekt - specyfikacja aplikacji i projekt funkcjonalny

Na tym etapie tworzymy specyfikację (dokumentację) projektu. Zawiera ona opis wszystkich modułów i funkcjonalności, pola formularzy, powiązania pomiędzy elementami aplikacji, wzory matematyczne, dane do raportów itp. Przy tworzeniu specyfikacji uwzględniamy dostarczone wcześniej dokumenty i bieżące konsultacje z klientem. Specyfikacja jest projektem aplikacji, która zawiera kosztorys do każdego modułu, jest zatem kalkulacją końcową i ofertą na wykonanie oprogramowania.
Uzupełnieniem specyfikacji jest projekt funkcjonalny aplikacji w PDF. Jest on graficznym przedstawieniem tego co zostało zawarte w specyfikacji.

5) Programowanie

Po zaakceptowaniu projektu tworzymy oprogramowane według specyfikacji i projektu funkcjonalnego. Jeżeli projekt pozwala na wydzielenie większych całości to oprogramowanie realizujemy etapami. Aplikację oddajemy do testowania w środowisku deweloperskim. Na tym etapie dokonujemy zmian i poprawek według projektu.

6) Wdrożenie oprogramowania

Po pomyślnym zakończeniu testów i odbiorze całego projektu oprogramowanie instalujemy na serwerze produkcyjnym i ponawiane są testy. Tworzymy dokumentację techniczną, przeprowadzamy szkolenie z obsługi aplikacji.