Zarządzanie projektami

Aplikacje do zarządzania projektami – to oprogramowanie internetowe służące do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

Najczęstsze moduły naszych aplikacji do zarządzania projektami:

- baza klientów i projektów,
- kalkulacje,
- zadania i kalendarz,
- zarządzanie błędami,
- panel klienta,
- rozliczenia,
- faktury,
- użytkownicy.

Baza klientów zawiera dane teleadresowe firmy, dane osób do kontaktu oraz uprawnienia do logowania do panelu klienta. Klientom można nadawać statusy i grupować ich w kategorie. Dla każdego klienta można tworzyć dowolną ilość projektów. W ramach projektów możliwe jest tworzenie dokumentacji oraz przechowywanie materiałów elektronicznych na serwerze.

Moduł kalkulacji pozwala na tworzenie ofert cenowych w rozbiciu na etapy i poszczególne zadania. Do projektów można tworzyć różne warianty kalkulacji. Kalkulacjom można nadawać statusy. Z kalkulacji mogą być tworzone faktury pro-forma. Zaakceptowane kalkulacje automatycznie tworzą zadania dla użytkowników aplikacji.

Zadania do wykonania przez użytkowników mogą być prezentowane jako lista lub elementy graficzne w kalendarzu. Zadania mają określony czas wykonania oraz maksymalny czas zakończenia. Klient może uzyskać dostęp do zadań poprzez panel klienta. Zadania mogą być komentowane przez klienta i użytkowników na zasadzie "mini forum". Z zadaniami powiązany jest moduł zarządzania błędami. Klient może zgłaszać błędy bezpośrednio do zadań lub do całego projektu.

Panel klienta pozwala logować się klientom do systemu i uzyskać dostęp do informacji na temat swoich projektów. Poza dostępem do zadań, komentarzy i modułu błędów klient ma wgląd w historię kalkulacji i rozliczeń.

Moduł rozliczeń pozwala tworzyć zestawienia prac wykonanych dla klienta i wystawiać do nich faktury. Pozwala również na rozliczanie poszczególnych użytkowników ze zrealizowanych zadań i naliczanie im prowizji.

Faktury można wystawiać w module faktur lub bezpośrednio z rozliczeń. Można tworzyć korekty i noty oraz wprowadzać płatności do dokumentów.

Użytkownikom można nadawać różne uprawnienia i określać dostęp do poszczególnych modułów aplikacji.