Systemy CRM

CRM (ang. customer relationship management) – to aplikacja pomagająca w zarządzaniu kontaktami z klientami.

Budujemy aplikacje CRM dostosowane do indywidualnych cech przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane elementy aplikacji to:

- baza klientów,
- moduły komunikacji z klientem,
- zadania z kalendarzem,
- moduł zarządzania dokumentami (zlecenia, umowy, faktury),
- raporty i rozliczenia,
- zarządzanie użytkownikami aplikacji.

Baza klientów pozwala zarządzać kontaktami klienta, nadawać klientom statusy i kategorie, przypisywać ich do poszczególnych produktów i usług a także nadawać im opiekunów spośród użytkowników systemu. Moduły komunikacji z klientem to przede wszystkim interaktywne formularze zamówień i panel klienta, w którym można sprawdzać aktualny stan usług i historię rozliczeń.

Rozbudowany moduł zadań pozwala nie tylko na zarządzanie zadaniami własnymi użytkownika ale także na przypisywanie zadań do klienta oraz pomiędzy użytkownikami. Zadania mogą być generowane automatycznie na podstawie cyklów rozliczeniowych lub jako następstwa określonych zdarzeń w systemie. Jedną z ważniejszych funkcji systemu CRM jest możliwość przeglądania historii zdarzeń związanych z danym klientem. Historia zdarzeń może być wykorzystana do oferowania nowych produktów i usług dla klienta. Zadania i zdarzenia CRM są prezentowane w kalendarzu użytkownika.

Moduły zarządzania dokumentami są bezpośrednio powiązane z bazą klientów i użytkownikami systemu. Faktury są najczęściej generowane na podstawie umówi i zleceń zarejestrowanych w systemie CRM. Daty dokumentów mogą generować określone zadania dla użytkowników systemu.

Raporty umożliwiają szczegółową analizę sprzedaży i rozliczenia pracy użytkowników. Raporty mogą być wzbogacone o graficzne wykresy.

Moduł użytkowników pozwala na zakładanie nowych kont i nadawanie im określonych uprawnień.

Aplikacja CRM może być zintegrowana ze stroną www, sklepem internetowym oraz dowolną inną aplikacją obsługującą elektroniczne kanały sprzedaży i kontaktu z klientem.
Interfejs aplikacji może być zaprojektowany w dowolnej szacie graficznej, np. według firmowej strony www.