Program spedycyjny

ORDERplus program spedycyjnyProgram spedycyjny ułatwia zarządzanie dokumentami transportowymi i spedycyjnymi oraz dokumentami finansowymi. Aplikacje spedycyjne dedykowane są także do spedycji morskiej i spedycji lotniczej.

ORDERplus - gotowy program dla firm spedycyjnych w atrakcyjnej cene. Sprawdź ofertę!

Do najczęściej tworzonych modułów aplikacji należą:

- zlecenia transportowe i spedycyjne,
- baza kontrahentów (klientów i przewoźników),
- tabela rozliczeń zleceń transportowo-spedycyjnych,
- moduł faktur i not obciążeniowych,
- moduł raportów,
- moduł zarządzania użytkownikami i oddziałami.

Moduł zleceń transportowych i spedycyjnych pozwala na wystawianie zleceń bezpośrednio z aplikacji, tworzenia wydruków według różnych szablonów oraz wysyłania ich e-mailem do przewoźników. Panel klienta, poza składaniem zamówień, umożliwia podawanie statusów zleceń śledzenie przesyłki w trakcie jej transportu. Zlecenia transportowe i spedycyjne mogą być automatycznie rozliczane w różnych walutach według kursów NBP.

Baza kontrahentów pozwala na zarządzanie danymi firm, danymi osób do akceptacji dokumentów i osób do kontaktu. Pojedyncza firma może być zarówno klientem jak i przewoźnikiem, dla których dodatkowo można określić kierowców i dane pojazdów.

Tabela rozliczeń zleceń ułatwia zmiany ich statusów, określanie rzeczywistych dat załadunku i rozładunku, oznaczanie dodatkowych dokumentów transportowych, rozliczanie spedytorów oraz wystawianie faktur do zleceń.

Moduł faktur pozwala wystawiać faktury powiązane ze zleceniami i rozliczać do nich płatności. Faktury mogą być wystawiane w różnych walutach a także w różnych językach. Możliwe jest także wystawianie not korygujących, korekt oraz not obciążeniowych. Wystawione faktury wraz z ich rozliczeniami mogą być dostępne w panelu klienta.

Raporty pozwalają na kontrolowanie sprzedaży, rozliczanie spedytorów i całych oddziałów firmy. Możliwe jest także rozliczanie dokumentów kosztowych, które razem z dokumentami sprzedażowymi pozwalają na wstępne określanie wyniku finansowego ze sprzedaży oraz wysokości podatków do rozliczenia w bieżącym okresie.

W aplikacji transportowo-spedycyjnej można zakładać oddziały i przypisywać do nich poszczególnych użytkowników. Użytkownicy mogą mieć różne uprawnienia i dostęp do poszczególnych modułów aplikacji.