Szkolenia

Aplikacje do zarządzania szkoleniami – to oprogramowanie internetowe służące do planowania szkoleń, prowadzenia naboru uczestników, przeprowadzania i rozliczania kursów.

Najczęstsze moduły naszych aplikacji do zarządzania szkoleniami:

- baza firm i uczestników,
- baza kursów i terminów,
- baza trenerów,
- moduł rejestracji.

Baza firm i uczestników zawiera dane teleadresowe firmy, dane osób odbywających szkolenie oraz uprawnienia do logowania do panelu szkoleń. Firmom można nadawać statusy i grupować w kategorie. W bazie dostępne są informacje o odbytych szkoleniach i zdobytych kwalifikacjach przez uczestników a także w miarę potrzeby podawane są informacje o nabytych uprawnieniach.

Baza kursów i terminów zawiera harmonogram planowanych szkoleń. Każdy kurs zawiera dokładny opis, przebieg szkolenia, nabywaną wiedzę i umiejętności, ewentualne uprawnienia oraz otrzymywane przez uczestników certyfikaty. Dla każdego kursu określa się terminy i miejsca szkoleń. Szkolenia można przypisywać do różnych typów, kategorii lub poziomów.

Baza trenerów zawiera ich dane teleadresowe, przypisane kursy, certyfikaty i uprawnienia. Moduł może zawierać mechanizm potwierdzania terminów szkoleń wraz z listą zapisanych uczestników. Na podstawie zrealizowanych szkoleń można generować rozliczenia finansowe trenerów.

Moduł rejestracji pozwala samodzielnie zapisywać się uczestnikom na szkolenia oraz dokonywać opłat poprzez zintegrowany system płatności on-line.