Sprzedaż

Aplikacje wspierające sprzedaż to najczęściej programy do wystawiania faktur, programy do tworzenia umów i zleceń, programy magazynowe oraz aplikacje obsługujące programy partnerskie.

Nasze aplikacje internetowe dostosowujemy do indywidualnych cech przedsiębiorstwa. Mogą one pełnić swoje funkcje samodzielne, na przykład wystawianie faktur i obsługa magazynu albo działać jako moduły większych systemów informatycznych, na przykład w połączeniu z systemem CRM.

Aplikacje do wystawiania faktur zawierają bazę kontrahentów, moduły wystawiania faktur, korekt i not korygujących. Można również generować noty odsetkowe i noty obciążeniowe. Wygodnym narzędziem jest funkcja rozliczania płatności. Faktury mogą być wystawiane w walutach obcych i w obcych językach. Dynamiczne raporty pozwalają na kontrolę sprzedaży w określonych przedziałach czasowych. Raporty mogą być wzbogacone o wykresy graficzne. W aplikacjach wielostanowiskowych utworzony dokument zawsze powiązany jest z danym użytkownikiem co w połączeniu z modułem raportów pozwala na efektywne rozliczanie sprzedaży według sprzedawców.

Aplikacje magazynowe poza opisanymi powyżej funkcjonalnościami pozwalają na przyjęcia i wydania z magazynu za pomocą dokumentów WZ i PZ. Baza towarów pokazuje aktualne stany magazynowe, które mogą być powiązane z alertami informującymi o niskich bądź wysokich stanach magazynowych.

W modułach do tworzenia umów i zleceń dokumenty są tworzone na podstawie zdefiniowanych szablonów, do których użytkownik dodaje takie parametry jak daty, kwoty, dane klienta. Dokumenty mogą otrzymywać różne statusy. Według dat dokumentów mogą być generowane alerty, które najczęściej wysyłane są do użytkownika na e-mail lub wyświetlane na ekranie aplikacji.

Aplikacje do obsługi programów partnerskich pozwalają na rejestrację partnerów, ewidencjonowanie ich sprzedaży i naliczanie prowizji, generowanie kuponów rabatowych oraz pozwalają na dokonywanie sumarycznych rozliczeń.

Moduły aplikacji sprzedażowych mogą być połączone ze stronami www i sklepami internetowymi, które pozwalają zautomatyzować sprzedaż i obsługę klienta przez Intetnet.